Şiirden Şiir Ödülü

Şiirden Şiir Ödülü

siirden_oduluŞİİR ÖDÜLÜ

Şiirden Yayıncılık, ülkemiz yazın hayatına katkıda bulunmak, genç şairleri teşvik etmek, tanıtmak/ desteklemek amacıyla Şiir Ödülü düzenlemiş bulunmaktadır. Ödül, Şiirden Yayıncılık’ın 10. kuruluş yılı olan 2015 yılından başlanmak üzere, her yıl bir defa verilecektir.

ŞİİR ÖDÜLÜ

Aday olma koşulları aşağıdaki gibidir:
• Adaylar ödüle kitap bütünlüğü oluşturacak biçimde düzenlenmiş dosya ile katılırlar. Kitaplaşmış eserler ödüle aday olamaz.
• Adaylar ödüle ancak bir dosya ile katılabilirler. Dosya (5) kopya olarak teslim edilir.
• Ödüle katılacak adaylar 28 yaşını geçmemiş olmalıdır.
• Adaylar ödüle gerçek kimlikleriyle katılabilirler.
• Adaylar Times New Roman karakteri kullanarak 12 punto ile hazırladıkları dosyalarını kısa özyaşam bilgisiyle birlikte 30 Haziran 2015 tarihine kadar “Metin Cengiz, Yeni Mah. Harmanlık Sok. No:8/B1, Yakacık-Kartal-İstanbul” adresine posta ile göndermelidirler. Bu tarihten sonraki gönderiler kabul edilmeyecek, postaya veriliş tarihi esas alınacaktır.
• Seçici Kurul yalnızca gönderilen dosyaları değerlendirir, ödüle özel aday gösteremez.
• Ödül “birincilik”, “ikincilik”, “üçüncülük”, “mansiyon”, “destekleme”, “jüri özel” ödülü vb. adlarla değerlendirilemez; yalnızca bir dosyaya verilir.
• Ödüle değer görülen eser 15 Ağustos 2015 tarihinde gerekçeli kararla birlikte basın ve sosyal medya yoluyla duyurulur.
• Ödüle değer görülen dosya Şiirden Yayıncılık tarafından aynı yıl içinde kitap olarak yayımlanır. Kitabın sonraki baskılarından Şiirden Yayıncılık sorumlu değildir, ödül alan şair bu konuda özgürdür.
• Ödül Kasım 2015 tarihinde yapılacak bir etkinlikle sahibine verilir.

Şiir Ödülü” Seçici Kurulu Celal Soycan, Sina Akyol, Metin Cengiz, küçük İskender, ve Müesser Yeniay’dan oluşmaktadır.