Jaime B. Rosa

Jaime B. Rosa

Çağ. İspanyol Şiiri Ant. 2

Çağ. İspanyol Şiiri Ant. 2

 

Jaime B. Rosa1

1949 doğumlu (Bellreguard, İspanya’nın Valensiya bölge-sinde). Valenciya üniversitesinde felsefe lisansından sonra egitimini Paris sorbon üniversitesinde sürdürdü. Burada, Balzac’ın “Goriot Baba” eserindeki şahısların Kişisel ve Ruhsal Yanları” başlıklı teziyle 1982 yılında doktorasını yaptı. Doktorasından önce Fransız filolojisinde “Rim-baud´un yasamı ve eserlerindeki yaratıcılık ve yıkıcılık” çalışmasıyla lisans,”Balzac´vari açıklamalı yöntemler” çalışmasıyla da metris yaptı. Bu her iki çalışması da kitap olarak yayınlandı.
Sekiz şiir kitabı vardır: Nubes Digitales (Dijital Bulutlar), Océano Claxon (Okyanus klaksonu), La estación azul (Mavi mevsim), Yo leopardo (ben leopardo), De rizo soplo (Kıvırcık soluk), Lugar de polen (Çiçektozu yöresi), Mar textil fragmentado (Tekstil denizi bölük pörçük), Pan de musa (Esinleyicinin ekmeği). Ayrıca beş romanı yayın-landı. Şiir ve düzyazı eserlerinin birçoğu çeşitli ödüller almıştır.
Hazırladığı antolojiler: Sefarad-92, Maya dilindeki Çağdaş Şiirler, Chikan (Meksikali azınlıklar) Şiirleri antolojisi, Birleşik Kaplar Teorisi: Chikan Şiirleri Antolojisi, Sefarad-2000, Sefarat ve alandalusiya karsılaşması ve Filipinlilerin sonuncusu.

Deniz Şiirleri (2)

Deniz Şiirleri