Hüseyin Avni Cinozoğlu

Hüseyin Avni Cinozoğlu

HuseyinAvni

1955 yılında Karabük’te doğdu. Safranbolu Lisesi (1972), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu (1977). Bir süre aynı fakültede doktora, İktisat Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Enstitüsü’nde yüksek lisans programlarına devam etti. Avukat olarak, kamu kurumlarında görev yaptı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nden emekli oldu.
Şiirleri, yazıları ve hikâyeleri Hâkimiyet Sanat, Saçak, Mavera, Varlık, Oluşum, Türk Dili, Sanat Olayı, Bakış, Uğraş, Kaşgar, Yaşasın Edebiyat, Şiir Ülkesi, Yeni Biçem, Akatalpa, Dönemeç, Hürriyet Gösteri, Dize, Mor Taka, Mühür, Kitap-lık, Bizim Şehir, Yeni Binyıl, Islık, Sonra Edebiyat, Hece Öykü, Hece Dergi, Hayal, Zalifre Yazıları dergilerinde yayımlandı. Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki’nde kitap tanıtım yazıları, söyleşileri ile şiir ve edebiyat üzerine makaleleri yayımlandı.
Zokev’in Zonguldak Tabip Odası ile birlikte gerçekleştirdiği Dr. Arslan Ebiri Deneme Yarışması’nda , “O. Günay’ın Kibriya Şiir Kitabı Ana Ekseninde Madenci-Şairin Şiir Serüveni; Devrim, Psikopatoloji ve Mistizm İzlekleri Üzerine Bir Deneme” başlıklı denemesiyle birincilik, Şizofreni Dernekleri Federasyonu ve Bilim İlaç’ın işbirliğiyle 2008’de açılan öykü yarışmasında “Anton Usta” adlı öyküsüyle birincilik; “Albatroslar Yüksekten Uçar” adlı şiir kitabıyla 1996 İbrahim Yıldız Şiir Ödülü’nde birincilik; Arasta’da Son Seda” adlı belgesel senaryosuyla 1994 Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması’nda ikincilik ödüllerini aldı. Seçme Şiirleri “Bir Albatros’un Düşler Defteri” ismiyle 2006 Ocak ayında Kül Yayınları tarafından yayımlandı.
III. Uluslararası İzmir Şiir Buluşması ve III. Uluslararası İstanbul Beyoğlu Şiir Festivali’ne konuk şair olarak katıldı. Kocaeli Üniversitesi 1. Ulusal Şiir Kongresi’nde “Şiirin Geleceğine Yürüyüş”, II. Antalya Altın Portakal Şiir Sempozyumu’nda Lale Müldür şiiri üzerine “Ultrazone’da Ültrason’a Yolculuk”, XII: Bartın Kitap Fuarı’nda “Şiir ve Sezgi”, Antalya Ansav VIII. Şiir Günleri’nde “Haydar Ergülen Bir Şair Bahçesi Dolu Çiçekle” başlıklı bildirileri sundu.
Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla “Paflogonya’da Eski Bir Güneş Saati” adlı belgesel filmi çekti.
Yayımlanmış 15 şiir kitabı vardır. Şiir ve Edebiyat üzerine düşüncelerini içeren “Lirika’ya Akan Irmak” 2007 Ocak ayında Yalınses Yayınları; ilk romanı “Sol Kapak Takımında Çatlaklar” ve XVIII. şiir kitabı “Sınır Ötesi” Haziran 2008’de Hayal Yayınları tarafından yayımlandı.
Şiir serüveninin ilk döneminde anılara, hayatın görünümlerine yaslı, zaman zaman lirik-romantik edada, özellikle İstanbul’u izlek edinen şehir şiirleriyle dikkatleri çekti.
Daha sonra bireyin içsel karmaşasını, ontolojik endişe, varoluşçu kaygıları, ağırlıklı olarak, psiko-patolojik halleri serimlediği şiirler yeni bir damar olarak belirdi. Bu damar genişleyerek bir mistik-metafizik izleklerle varoluşçu bir derinlik kazandı. 2001’de yayımlanan “Gölgesiz Kandil” (Hera Y.) kitabıyla başlayan bu dönem “Kör Sahaf” (Mühür Y. 2007), Sınır Ötesi (Hayal Y. 2008), mistik-metafizik imkânlarla zenginleşerek az da olsa toplumsallığı da içeren tutarlı bir modernite eleştirisiyle dikkatleri çekti. “Masallar Sebiller Güvercinler” adlı üçüncü şiir kitabı gelecekteki Hüseyin Avni Cinozoğlu’na işaret etmesi bakımından önemlidir.
“Serçe Umudu” (1996, Suteni Y.) şairin şiirlerindeki iki dönemin eşik eserlerden biridir. Şair Hüsrev Hatemi, bu şiirlerdeki image zenginliğine dikkat çekti.
Postmodern, modern anlatı tekniklerini kullanarak, üst kurmacanın imkânlarıyla, polisiye hikâye kurgusu ve metinlerarası göndermelerle, farklı bir gerçeklik düzleminin mümkünlüğü sorununu tartıştığı ilk romanı “Sol Kapak Takımında Çatlaklar” şair, yazar Çiğdem Sezer’in Hayal Dergisi’nde kaleme aldığı bir yazıda, deneysel romanın başarılı örneklerinden sayıldı. Ağustos 2009’da çocuklar için yazdığı “Define” adlı çocuk öyküleri Hayal Yayınlarınca yayımlandı.
Hayal Yayınları tarafından 2009’da yayımlanan “Mükâfat” isimli eseri tasavvuf geleneği içinde bir aşama olarak görülebilir.
Ödül öykü seçkisi “Hayat Bana Yüreğini Açıyor” Doğan Kitap tarafından 2009’da yayımlandı. 2011’de Hayal Yayınları Tarafından yayımlanan “Makam-ı Işk Her Dem Âli” şiir kitabı şairin doruk eseri olarak değerlendirilebilir. Yine 2011’de Heyemola Yayınlarınca “Safranbolu’da Eski Bir Güneş Saati” adlı monografisi yayımlandı.
Edebiyat, sanat üzerine deneme ve eleştirilerini içeren “Para Şiiri Pul Edemez” adlı eseri 2011’de Artshop Yayınevi’nce yayımlandı.
Aralık 2009’da Zalifre Yazıları adlı bir edebiyat şiir dergisi yayımlamaya baaşladı. Dergi yayınına devam etmektedir.